Energetska obnova – pričuva

U Hrvatskoj zgrade troše više od 40 % ukupne potrošnje energije, a većina zgrada u Splitu pripada energetskom razredu C, D ili E. Energetskom obnovom ne samo da se smanjuju emisije ugljičnog dioksida u atmosferu i smanjuje zagađenje, već se povećava i ugodnost boravka i rada u tim zgradama. Također, obnovlja se i vanjski izgled zgrade, a završni sloj psrječava i prodor vode u zgradu. Uz to, znatno se smanjuje i potrošnja energenata za grijanje i hlađenje, što se izravno odražava na uštedu na režijama koja može iznositi i do 50% energije utrošene na grijanje i hlađenje. Zbog naprijed navedenih navedenih boljitaka nakon energetske obnove objekta značajno raste i vrijednost same nekretnine (stana).
Što je potrebno za energetsku obnovu putem pričuve?
– Glavni projekt energetske obnove u skladu s Pravilnikom o jednostavnim građevinama čl.5 točka 9.;
– Suglasnost natpolovične većine suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima i po broju suvlasnika nekretnine u skladu s čl. 30. Zakona o energetskoj učinkovitosti;
– Ako višestambena zgrada nema dovoljno financijskih sredstava potrebno je podizanje kredita za što komercijalne banke traže povećanje pričuve uz suglasnost više od 60% suvlasnika zgrade, koja se računa po suvlasničkim dijelovima. Tehnoplast preko poslovnih banaka s kojima surađuje, omogućava suvlasnicima realizaciju povoljnih kredita za energetsku obnovu s kamatnom stopom već od 3% te rokom otplate i do 15 godina;
– Prijava gradilišta nadležnim institucijama;
– Izvođenje radova uz nadzor ovlaštenog nadzornog inženjera.
Što upravitelj radi?
– Sastanak sa suvlasnicima radi pojašnjenja procedura i iskaza interesa suvlasnika za energetsku obnovu;
– Raspisuje natječaje za glavni projekt, nadzornog inženjera, koordinatora zaštite na radu (koje je potreban ako se radovi izvode s dva ili više izvođača), te za izvođača radova energetske obnove;
– Izrađuje potrebnu Suglasnost suvlasnika u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti čl.30;
– Ako višestambena zgrada nema dovoljno financijskih sredstava, radi proračun potrebnog iznosa za kreditiranje i proračun potrebnog koeficijenta pričuve;
– Izrađuje posebnu suglasnost za podizanje kredita;
– Izrađuje Ugovore s gore navedenim izvođačima uz pohranu Jamstva (bankovna garancija, bjanko zadužnica i sl.) dok traju radovi i za vrijeme garancije;
– Prijavljuje gradilište nadležnim institucijama;
– Koordinira sve sudionike tijekom izvođenja radova;
– Supotpisuje situacije i isplatu s računa;
– Izrađuje i šalje dopise i obavijesti suvlasnicima.
Što je kod Tehnoplast-a drugačije i bolje nego kod ostalih Upravitelja, u svezi energetske obnove zgrade putem pričuve?
– Tehnoplast d.o.o. je odlučio pronaći metode dodatne zaštite suvlasnika u jamstvenim rokovima, tako da zgradi i dalje ostane garancija na radove i u slučaju da izvođač likvidira tvrtku. Nakon obimnih razgovora i pregovora, određeni proizvođači materijala stali su svojom garancijom u cijelosti iza izvedenig radova, uz nekoliko uvjeta: da radove izvode provjereni izvođači s kojima Tehnoplast ima dugogodišnju suradnju, da proizvođač materijala prati i nadzire radove izvođača (kao nadzor ugrađenog materijala ) te da proizvođačevi tehnolozi posebno obuče izvođačeve radnike za rad sa svojim materijalom. Nakon toga, ukoliko je materijal ugrađen u skladu s njihovim preporukama, mogu stajati iza garancije na izvedene radove u slučaju da izvođač zatvori svoju tvrtku.
Proizvođači materijala koje su na ovaj način garantiraju suvlasnicima zgrada pod našim upravljanjem su:
– Röfix
– Chromos svjetlost
– Samoborka
Pored navedenog, prije nego se započne s radovima, potrebno je na zgradi izvršiti testitiranje podloge na prionjivost i nosivost:

⦁ Također, uz naprijed navedene uvjete, Tehnoplast omogućava i zaključenje dodatne police osiguranja koja osigurava 25% vrijednosti izvedenih radova energetske obnove na zgradi u jamstvenom roku od 10 godina, što je također posebnost koju nemaju drugi upravitelji. U uvjete osiguranja spadaju i nedostaci u izvedbi, ali i elementarne nepogode i požar.

error: Content is protected !!