Energetska obnova – EU fondovi

Završeni projekti energetske obnove

Šižgorićeva 7 u Splitu

Stepinčeva 2,4,6,8,10 u Splitu

Mažuranićevo šetalište 11 u Splitu

Gradišćanskih Hrvata 9 u Splitu

Držićeva 4 u Splitu

Drniška 35 u Splitu

Doverska 7 i 9 u Splitu

A.B.Šimića 21 u Splitu

A.B.Šimića 19 u Splitu

Poziv za dostavu projektnih prijedloga Energetske obnove višestambenih zgrada ove godine objavljen je 17. listopada 2016. godine i zatvoren je 16. siječnja 2017. godine (KK.04.2.2.01.)
Na navedenom linku možete pogledati cijeli Poziv

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/energetska-ucinkovitost-u-zgradarstvu/energetska-obnova-zgrada-8321/energetska-obnova-visestambenih-zgrada-8323/8323

Sredstva su se povlačila iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“
U Hrvatskoj zgrade troše više od 40% ukupne potrošnje energije a većina zgrada u Splitu pripada energetskom razredu C, D ili E. Energetskom obnovom, ne samo da se smanjuju emisije ugljičnog dioksida već se povećava i ugodnost boravka i rada u tim zgradama. Uz to, znatno se smanjuje i potrošnja energenata što se direktno replicira na uštedu na režijama koja može iznositi i do 50%. Zbog navednih ušteda, ugodnosti boravka, smanjenja co2, ljepšim izgledom objekta raste i vrijednost same nekretnine.
Na navedni Poziv tvrtka Tehnoplast d.o.o. je prijavila 9 projektnih prijedloga kao 9 arhitektonskih cijelina odnosno 14 stambenih pojedinačnih ulaza.
Vrijednost prijavljenih projekta je iznosila 24.187.000,38 kn, te je subvencija iznosila 13.021.452,19.
Svi prijavljeni projekti su dobive , odrađeni i završeni na zadovoljstvo svih sudionika.

Aktivnosti koje su bile sufinacirane:
1. Energetski pregled i energetski certifikat, prije i nakon obnove 85% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 7 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 30.000,00 kuna
2. Glavni projekt energetske obnove (elaborati, ako je primjenjivo) 85% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 25 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 200.000,00 kuna
3. Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije i horizontalne mjere 60% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 600 kn/m2 GBP-a, a maksimalno 12.600.000,00 kuna
4. Stručni nadzor građenja/ Projektantski nadzor/ Koordinator zaštite na radu 60% maksimalni iznos bespovratnih sredstava ne smije iznositi više od 5% ukupne vrijednosti radova, a maksimalno 150.000,00 kuna
5. Upravljanje projektom i administracija 85% maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 170 kuna po satu (bruto iznos), a maksimalno 7.650,00 kuna

Pod provedbom mjera eneregetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora spadaju:
Obnova ovojnice zgrade
povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja;
Zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE;
Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom;
Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe jedinstvene arhitektonske cjeline;

Koji su bili uvjeti za prijavu 2016. godine?

http://zgradekojestede.fzoeu.hr/stranice/o-projektu/1.html

• prijaviti su se mogle isključivo cijele zgrade (arhitektonske cjeline), ne i pojedinačni ulazi
• minimalno 3 stambene jedinice
• njome upravlja upravitelj
• zgrade nisu smjele biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
• projekti moraju ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje prostora (Qhn,d)
• 66% zgrade mora biti stambene namjene, a negrijani nadzemni prostor ne smije biti više od 25% površine
• mogle su se prijaviti zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, odnosno C razreda i lošije ako se nalaze u primorju (55% zgrada se nalazi u C razredu)
• nužna je bila odgovarajuća suglasnost suvlasnika (natpolovična većina, sukladno članku 29. Zakona o energetskoj učinkovitosti, NN 127/14)
• prilikom prijave je bilo potrebno imati energetski pregled i certifikat te glavni projekt – za koje može biti odobreno retroaktivno sufinanciranje od 85% (uz ograničenje maksimalnog iznosa) ukoliko su izrađeni kasnije od 1.1.2014. godine i usklađeni sa tehničkim uvjetima natječaja
• prijave su nakon provedene evaluacije rangirane po broju ostvarenih bodova, a kriteriji za bodovanje su, između ostalog, smanjenje potrebe za toplinskom energijom po uloženoj kuni odobrenog iznosa, broj stanova, energetski razred, starost zgrade, planirana ušteda energije, smanjenje CO2 emisija, spremnost projekta za provedbu (sklopljeni ugovori s izvođačima za radove, s bankom za kreditiranje) i slično

Novi poziv za Prijavu projektnih prijedloga Energetske obnove višestambenih zgrada

Dolje navedeno skinuto sa stranice Fonda za zaštitu okoliša i eneregtsku učinkovitost: http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_visestambenih_zgrada/
S obzirom na iznimno velik interes građana, nužan preduvjet za objavu novog Javnog poziva je povećanje alokacije, na čemu Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja intenzivno radi u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Sve informacije o programu mogu se pratiti na stranicama ministarstva: https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/energetska-ucinkovitost-u-zgradarstvu/energetska-obnova-zgrada-8321/energetska-obnova-visestambenih-zgrada-8323/8323″

error: Content is protected !!